WARRANTY

SHINE MATE Thailand นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทยมากว่า 10 ปี มีช่างผู้ชำนาญการพร้อมให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกท่าน รวมถึงมีการนำเข้าอะไหล่แท้ครบทุกชิ้นส่วน


ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันสินค้าที่ไม่ได้ซื้อผ่านทางบริษัท พริมุส ออโต้ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โดยทุกเครื่องจะมีการสกีนเลข Serial No. เพื่อเช็คประวัติเข้ารับบริการได้ทันที


รายละเอียดการรับประกัน

  1. ทางบริษัทรับประกันสินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านทางบริษัท พริมุส ออโต้ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า หากสินค้าใช้งานไม่ได้หรือชำรุดอันเนื่องมาจากความบกพร่องในการผลิต โดยมิได้เกิดจากการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานผิดวิธี การตกหล่น หรือมีการดัดแปลงแก้ไข งัดแงะตัวเครื่อง
  3. การรับประกันสินค้าภายในระยะเวลา 1 ปี ฟรีค่าแรง ยกเว้นในส่วนของอะไหล่คิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
  4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกัน หากพบว่ามีการดัดแปลง งัดแงะส่วนประกอบของตัวเครื่อง หรือผ่านการซ่อมจากที่อื่นมาก่อน
  5. การรับประกันนี้ไม่มีผลบังคับต่อความเสียหายที่เกิดจากการโดนน้ำ ตกกระแทก ตัวเรือนชำรุดแตกหัก ที่เกิดจากการใช้งานและเก็บรักษาผิดวิธี
  6. การเข้ารับการรับประกันลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันทุกครั้ง หากไม่มีบัตรรับประกันถือว่าเงื่อนไขการรับประกันไม่สมบูรณ์
  7. หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี หรือเงื่อนไขการรับประกันไม่สมบูรณ์ (กรณีข้อ 3, 4, 5, 6) ทางบริษัทฯขอสวงนสิทธิ์ในการคิดค่าตรวจซ่อมและค่าอะไหล่ตามปกติ
  8. ค่าใช้จ่ายในการนำส่งและเข้ารับสินค้าสำหรับเข้ารับการรับประกัน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ


Powered by MakeWebEasy.com